top of page

Söker du samhörighet?
Vänskapsband för livet? Nätverk?
Personlig utveckling?
Möjlighet till kontemplation och inre mognad?
 
… då tror vi att vi är något för Dig.

Druid-Ordens målsättning är att verka för brödernas andliga och kulturella utveckling, men tar ingen ställning i religiösa eller politiska frågor. I Druid-Orden träffas människor inom många olika yrkes- och åldersgrupper. Druidbröder ställer upp för varandra, men utövar också utåtriktad välgörenhet genom såväl lokala som nationella insatser.

Vi är inget hemligt sällskap men ett sällskap med vissa hemliga ritualer.

Druid-Orden erbjuder Dig en träffpunkt där Ordens bröder av olika åldrar och yrkesgrupper träffas under sällskapliga former. Inom Orden är vi alla jämbördiga oavsett civil titel. Det innebär att Du får ett stort antal nya vänner som accepterar Dig för den Du är.

En logekväll är uppdelad i tre delar. Den startar i vår förloge där bröderna umgås under trevliga former. Vid 19-tiden är det dags att inträda i vår egentliga logelokal, som vi kallar Lunden. Här har vi ett möte under gamla vedertagna ritualer med en inramning av vacker musik samt tid för vilsam kontemplation fjärran från vardagens stress och jäkt. Efter avslutat möte blir det en stunds möjlighet för allmänt mingel för att sedan intåga i matsalen för en brödramåltid.

Att bli medlem

Svenska Druid Orden kräver av en blivande medlem.
 

 •  att han är svensk medborgare eller stadigvarande boende i Sverige

 • att han åtnjuter medborgerlig aktning 

 • att han är minst 21 år 

 • att han har en självständig ekonomisk ställning 

 • att han är medveten om kostnadsbilden inom orden 

 • att han är rekommenderad av två bröder i logen
   

Vad innebär det att vara medlem i Svenska Druid-Orden?
 

 • att ingå i ett världsomspännande Brödraskap

 • att ha möjlighet att arbeta i den mänskliga solidaritetens anda 

 • att få förverkliga något av det bästa inom sig 

 • att genom orden förverkliga sin målsättning med oavlåtligt arbete för en ren och fördjupad livsåskådning

Logemöten


En logekväll består i huvudsak av tre delar;

Förloge
Bröderna samlas utanför själva logelokalen en stund före mötet. Förlogen utnyttjas för att bröderna skall hinna hälsa på varandra och få en stunds samvaro före själva mötet.

Arbetsmöte
Bröderna stiger in i Lunden och det rituella mötet, det så kallade arbetsmötet inleds. Här vidtar kvällens ceremoniella och rituella del som följer Ordens lagar och ritualer.

Efterloge
Efter arbetsmötet avslutas kvällen med en broderlig samvaro, då bröderna intar en måltid. För denna aktivitet ansvarar Logevärden, assisterad av Festlighetsutskottet. I verksamheten ingår alltid något ideellt inslag som t.ex. någon form av underhållning, föredrag, temakväll eller liknande. Målet med detta är att främja samvaron mellan bröderna och att lära känna varandra.

Klädsel


Vi har vid våra möten två olika typer av klädsel, eller ”dress-code” beroende på tillfället:

 • Vid vanliga logemöten är vi iklädda mörk kostym, med vit skjorta och diskret slips.
   

 • Vid högtidsmöten; det vill säga logemöten när det inträffar något speciellt, till exempel gradgivning eller invigning i Orden vill vi ha en extra stilfull inramning och då bärs frack som högtidsdräkt, med svart väst och vit fluga.

 

Ritualer och hemligheter


Samlingen i Lunden ger möjlighet till eftertanke och meditation. En viktig del är ritualerna, som förmedlar visdomsord och leder till bättre självinsikt men också ökad förståelse för medmänniskor. Sju punkter av druidisk visdom ger här en berikande vägledning. I kombination med Ordens speciella symboler uttrycks och förstärks ritualernas innebörd.
 

Musikaliska inslag bidrar ytterligare till den stämningsfulla samvaron. Logebesöken är också en gemensam vandring på väg genom de olika graderna. Nyfikenhet och förväntningar skapas för att känna en växande tillhörighet i brödraskapet. Det okända blir det kända och efter genomförd gradgivning öppnas nya dörrar för ytterligare stimulans.
 

Hemligheterna inom Druid-Orden är intimt förknippade med ritualerna. Genom att stiga i graderna tar man del av ytterligare hemligheter.

bottom of page