top of page

Historia

Den första Druideken har planterats i Värmland


Lördagen den 29 november 1975 instiftades det första Druidsällskapet i Värmland.


En bräcklig liten planta, utan egen lokal och med lite pengar på fickan såg dagens ljus för första gången. En djupt rotad föresats fanns dock hos varje medlem, att arbeta vidare med siktet inställt på att snarast bilda en grundloge. Instiftandet av Druidsällskapet i Karlstad förrättades av storlogen Västanland. Invigningen ägde rum under högtidliga former i närvaro av bl a RSÄÄ, Tage Göransson. Tilldragelsen ägde rum på ESSO Motorhotell i Karlstad. Här uttrycktes förhoppningar och här gavs gåvor och naturligtvis också ordningsföreskrifter. Efter invigningsceremonin och många välgångsönskningar, anmodade storlogens ämbetsmän;
"…att sällskapets styrelse skulle inta sina platser och föranstalta om Druidsällskapets första rituella möte."

Druidsällskapets styrelse konstituerade sig så här:
 

Ordförande: Birger Watz
Vice ordförande: Enar Sandin
Sekreterare: Alvar Wackå 
Kassör: Thor Hansson 
Vakt: Bo Björkman

Som synes tio stiftarbröder från olika platser och loger i vårt avlånga land, som etablerat sig i Karlstad med omnejd. Den druidiska tanken är god och vi kan konstatera, att en av våra tio stiftarbröder, fortfarande är aktiv inom vår loge, efter de här 40 åren som gått. Denna mycket minnesrika dag avslutade vi med en välsmakande supé, tillsammans med våra paranta damer.

Druidsällskapets stiftare:
bottom of page