Logens Ämbetsmän
2018-2020
Ädelärk:                       Bo Lundberg
Medärk:                            Dag Sørlie
Skrivare:                Ronny Lundberg
Skattmästare:             Bert Persson
Marskalk:                 Lennart Hedell 
Logevärd:                Michael Wester
Organist:                         Rolf Hårdh 
Inre vakt:                      Per Egerling
Yttre vakt:             Gunnar Lindborg
Tj Oldärk:                Per Berndtsson
Arkivarie:                 Ulf Sundeqvist
Handbarder
2018-2020
Sven-Åke Bood
Lars Rasmusson
Kjell Eriksson
Lennart Trillkott