Medlemskap

För att bli upptagen i en av SVENSKA DRUID-ORDENs grundloger krävs rent formellt att man blir rekommenderad av två bröder inom logen.
 

Dessa bröder kan vara personliga bekanta vilket oftast är det mest naturliga, men självklart händer det att sådana förutsättningar inte finns.
 

Känner du intresse för Orden och dess grundprinciper kan du ändock lugnt vända dig till en av de ämbetsmän som finns under länken Ämbetsmän och ställa frågor och efterhöra om villkor för inträde, tillsammans skall vi då undersöka möjligheten för ett medlemskap.
 

Till den grundloge man är invald betalar man en medlemsavgift, storleken på denna är beroende på de kostnader som logen har för att bedriva sin verksamhet.

Är du redan nu intresserad av kompletterande uppgifter, kan du fylla i nedanstående, så återkommer vi med mer information.