top of page

Förtroendeutskottet

Tj. Oä (sammankallande)
Thure Aspgren
Kjell Malm
Ronny Lundberg

Bo Lundberg ÄÄ

Festlighetsutskottet

Michael Wester LV   

(sammankallande)
Lennart Larsson
Jonny Wijkander
Kjell Nyberg
Kjell Malm

Andreas Nilsson

Lennart Hedell M (sammankallande)
Bert Persson Skm
Uno Söderström

Michael Wester LV

Förvaltning
Anskaffning

SKM initierar revision
Kjell-Arne Ehrefjord
Leif Rosevall
Björn Camén

Revision

Lars-Olof Gurebo (sammankallande)
Dag Sörlie MÄ
Björn Camén
Thure Aspgren
Håkan Canell
Ulf Widén

Välgörenhet,
Brödravård
och Information

Håkan Skoglund (sammankallande)
Dag Sörlie MÄ

Micael Wester LV
Rolf Hårdh Org.

Jonny Wijkander

Idéella utskottet

bottom of page